Monday, April 8, 2013

ประกาศรางวัลแข่งขัน PSCH TABLETENNIS CHAMPIONSHIP 2013

 ผลการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
Psch TableTennis Championship 2013
  

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม 1 และ 2 
      (ครองตำแหน่งร่วมกัน)

ตัวแทนทีม 1 นายประดิทรรศณ์


ตัวแทนทีม 4 นายโชติวัฒน์
                               
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม 2 และ ทีม 3
             (ครองตำแหน่งร่วมกัน)


ตัวแทนทีม 2 นางสาววราภา


 ตัวแทน ทีม 3 นางสาวอรไพลิน